Huyền Cơ

12/01/2024

Sao chính tinh: Sao Thái Dương ánh sáng của mặt trời

Sao Thái Dương thuộc Nam Bắc đẩu tinh. Trong Tử vi đẩu số có 14 sao chính tinh, tương đương là 14 sao chính, an tại 12 cung trên lá số tử vi. Được biết rằng sao Thái Dương còn được gọi là ánh sáng của mặt trời. Thực hư có phải như vậy không,[…]

Huyền Cơ

12/01/2024

Sao Thiên Cơ: Chính tinh chủ về tài năng thao lược

Sao Thiên Cơ thuộc chòm sao Nam đẩu đệ tam tinh. Trong Tử vi đẩu số có 14 chính tinh, tương đương là 14 sao chính, an tại 12 cung trên lá số tử vi.  Được biết rằng sao Thiên Cơ  là chòm sao có tài năng về học thuật, mưu lược và tính toán.[…]

Huyền Cơ

12/01/2024

Sao chính tinh: sao Tử Vi an cung nào giáng phúc cung đó

Trong Tử vi đẩu số có 14 chính tinh, tương đương là 14 sao chính, an tại 12 cung trên lá số tử vi. Sao Tử Vi là sao đứng đầu trong chòm sao Bắc Đẩu (Bắc Đẩu chi thủ). Được biết rằng sao Tử Vi an cung nào, giáng phúc cung đó. Thực hư[…]

Contact Me on Zalo