Năm Giáp Thìn 2024 Tuổi Dậu nên tránh người xông đất nào?

Phong tục Xông đất đầu năm là phong tục mang lại bình an, may mắn và thịnh vượng cả năm cho gia đạo. Gia chủ Tuổi Dậu nên chọn người xông đất phù hơp với tuổi của bản thân mình, giúp gia chủ kinh doanh hồng phát, thêm người thêm của trong năm mới Giáp Thìn này.

1. Xem tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Kỷ Dậu 1969

Tuổi TỐT – Nên chọn: Bính Thân 1956 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Trung bình)
Tuổi XẤU – Cần tránh: Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu), Qúy Mùi 2003 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

2. Xem tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Tân Dậu 1981

Tuổi TỐT – Nên chọn: Bính Thân 1956 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Mậu Tý 1948 (Trung bình), Giáp Thân 1944 (Trung bình)
Tuổi XẤU – Cần tránh: Đinh Mùi 1967 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Kỷ Mão 1999 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu)

3. Xem tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Ất Dậu 1945

Tuổi TỐT – Nên chọn: Canh Thân 1980 (Tốt), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Nhâm Tý 1972 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Qúy Sửu 1973 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Nhâm Ngọ 2002 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Trung bình)
Tuổi XẤU – Cần tránh: Ất Dậu 1945 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu)

4. Xem tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Quý Dậu 1993

Tuổi TỐT – Nên chọn: Đinh Tỵ 1977 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Trung bình), Tân Mùi 1991 (Trung bình), Mậu Dần 1998 (Trung bình)
Tuổi XẤU – Cần tránh: Canh Dần 1950 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu)

5. Xem tuổi xông đất 2024 cho người tuổi Đinh Dậu 1957

Tuổi TỐT – Nên chọn: Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Nhâm Tý 1972 (Tốt), Đinh Tỵ 1977 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá)
Tuổi XẤU – Cần tránh: Giáp Thân 1944 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu)
Hy vọng bài viết trên hữu ích với những gia chủ tuổi Dậu có thể chọn được người xông đất phù hợp với gia đạo, năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo