Tuổi Thân chọn tuổi này xông đất, phát tài cả năm

Xông đất đầu năm là phong tục truyền thống của người Việt Nam mỗi dịp tết đến xuân về. Vì vậy mà gia chủ tuổi Thân cần lưu ý đến chọn tuổi phù hợp để xông đất, giúp gia đạo bình an, tấn tài tấn lộc.

1. Tuổi xông đất 2024 cho gia chủ tuổi Bính Thân 1956

– Các tuổi xông đất cho tuổi Thân – Bính Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là:
Nhâm Tý 1972 (Tốt), Canh Tý 1960 (Tốt), Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Tân Dậu 1981 (Tốt), Bính Thìn 1976 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá)
– Các tuổi xấu với người tuổi Bính Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là:
Bính Dần 1986 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu)

2. Tuổi xông đất 2024 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968

– Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là:
Mậu Tý 1948 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Bính Thân 1956 (Trung bình), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình), Ất Tỵ 1965 (Trung bình)
– Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là:
Tân Hợi 1971 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Qúy Mùi 2003 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu)

3. Tuổi xông đất 2024 cho gia chủ tuổi Canh Thân 1980

– Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Canh Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là:
Nhâm Tý 1972 (Tốt), Mậu Tý 1948 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình), Giáp Thìn 1964 (Trung bình)
– Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là:
Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu)

4. Tuổi xông đất 2024 cho gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992

– Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Nhâm Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là:
Canh Tý 1960 (Tốt), Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá)
– Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Nhâm Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là:
Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu)

5. Tuổi xông đất 2024 cho gia chủ tuổi Giáp Thân 2004

– Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Giáp Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là:
Nhâm Tý 1972 (Tốt), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Tân Dậu 1981 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Nhâm Ngọ 2002 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Canh Tý 1960 (Trung bình)
– Các tuổi xông đất cho tuổi Thân – Giáp Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là:
Đinh Hợi 1947 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu)
Qua bài viết này, hy vọng sẽ giúp ích cho những gia chủ tuổi Thân có thể tìm được người phù hợp để xông đất đầu năm, năm mới hanh thông thuận lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo